ไวรัสตับอักเสบบี – อาการสาเหตุและข้อควรระวัง

ไวรัสตับอักเสบบีเป็นการติดเชื้อที่ตับอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการอักเสบและเป็นสีแดงซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพของตับ ไวรัสตับอักเสบบียังถูกเรียกว่า Hep B และอาจถึงแก่ชีวิตได้ A, B, C, D และ E เป็นไวรัสตับอักเสบ 5 ประเภทที่แตกต่างกัน แต่ละตัวเป็นไวรัสประเภทต่างๆ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอาจเป็นการติดเชื้อเฉียบพลันและเรื้อรัง การติดเชื้อครั้งแรกที่คุณได้รับเป็นแบบเฉียบพลัน มันสามารถย้อนกลับได้และหลายคนก็ฟื้นตัวจากมัน หากการติดเชื้ออยู่ได้หกเดือนหรือนานกว่านั้นแสดงว่าคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน …